Bedrijfsrecherche Nederland B.V.

Anoniem Melden
Ik wil een melding doen

Anoniem Melden

Dit meldpunt is ontwikkeld in een samenwerking met meerdere werkgevers en BN. Gebruikt u dit meldpunt als u vermoedt dat er zich in uw bedrijf misstanden voordoen. Door het invullen van een digitaal formulier wordt uw melding met of zonder contactgegevens gedaan. Als u anoniem meldt kunnen wij u uiteraard niet op de hoogte brengen van de voortgang van uw melding.

Anonimiteit

BN is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat uw melding altijd serieus neemt. Zelfs als u uw identiteit aan ons bekend maakt geven wij deze nooit zonder uw toestemming vrij.

Wat wordt er met de melding gedaan?

BN neemt na de melding contact op met uw werkgever die vervolgens bepaalt of er een onderzoek moet worden ingesteld. Heeft u het idee dat er met uw melding niets wordt gedaan, neemt u dan gerust nogmaals (anoniem) contact op via de e-mail. Kijkt u voor meer informatie over ons bedrijf verder op www.bedrijfsrecherche.biz.

c

U wilt een melding doen?

Wij begrijpen dat het een grote stap is om wellicht belastende informatie aan ons door te geven over vermeende fraude. Als u een melding doet en wilt dat er stappen worden ondernomen, geeft u dan zoveel mogelijk en concrete informatie. Met vage of algemene informatie is het voor BN lastig om een onderzoek te starten.

Voorbeelden van misstanden

  • Diefstal van geld, goederen en/of bedrijfsgegevens
  • Verzuim-, declaratie- en financiële fraude
  • Corruptie
  • Bedreiging, (seksuele) intimidatie en mishandeling
  • Het negeren van het concurrentiebeding
  • Agressie op de werkvloer

ANONIEM MELDEN?

Zet voordat u een melding gaat doen eerst de zaken die u anoniem wilt melden op een rij zodat u zelf ook een helder beeld krijgt van hetgeen u ons wilt melden.